top of page

V roce 2023 pro Vás chystáme další vzdělávací kurzy a semináře! 

Již proběhlo

Metodické semináře vedené autorem prezenčně i on-line

hodinová dotace seminářů: 6 x 45 min.

Vybraná témata z informatiky pro 4. ročník

Nová informatika: Práce se strukturovanými daty na 1. stupni ZŠ

Na metodickém semináři se seznámíme s okruhy nové informatiky, které lze učit bez počítače a které prohlubují informatické myšlení a porozumění digitálním technologiím. Ukážeme si rovněž, jak při výuce prakticky využít učebnici Informatika 1 pro 4. ročník a jak s ní efektivně pracovat.

Na metodickém semináři se seznámíme s možnostmi, jak vyučovat vybrané tematické okruhy nové informatiky (dle RVP). Konkrétně se zaměříme na oblast učiva Data a informace a Strukturovaná data. Ukážeme si také, jak při výuce této oblasti využít pracovní sešit Hledá se Puffy pro 5. ročník a jak s ním efektivně pracovat.

Kompletní přehled všech aktuálních vzdělávacích akcí k informatice naleznete ZDE.

Online kurz

„Piráti, mimozemšťani a pes. A co informatika?“

PROBĚHL PO CELÉ ČR ON-LINE

O čem online kurz byl?

Je nová informatika problém, nebo další příležitost, jak žáky na 1. stupni rozvíjet? Můžeme učit práci s daty, ať v informatice, nebo i matematice tak, abychom učili žáky o datech více přemýšlet? Ukážeme si, jak v rámci příběhů, které žáky motivují, učit témata nové informatiky, jako jsou kódování a modelování, informační systémy nebo digitální technologie.

Seminář i online kurz jsou určeny i pro vyučující, kteří nemají s výukou informatiky zkušenosti.

Zpětná vazba od účastníků předchozích běhů

„Tento kurz by měli vidět všichni pedagogové, hlavně v současné době, když se musí zakomponovat digitální kompetence do ŠVP, aby pochopili, že informatika není jen vytváření tabulek a psaní textu ve Wordu.“
„Moc děkuji všem, kdo se na přípravě kurzu podíleli. Vůbec se mi na to nechtělo koukat, ale nyní vidím, že to byl smysluplně a také příjemně, nenuceně strávený čas.“
„Děkuji za podnětné seznámení s novou informatikou, učebnici určitě doporučím a budu stát za jejím zařazením do výuky.“
„Děkuji moc za kurz. Byl moc poučný a trochu mě uklidnilo, že jsem změny pochopila správně a už se toho nového RVP méně bojím a vlastně se na to v podstatě i těším, protože to bude zase otvírat nové možnosti pro žáky, jak přijmout informatiku.“
 
„Děkuji za obohacení, namotivování a získání správného pohledu na výuku nové informatiky.“

O autorovi:

Peter studoval informatiku na MFF UK a FEI STU v Bratislavě.
Mnoho let pomáhá vytvářet nové aplikace a součástí jeho práce je i složité systémy jednoduše vysvětlovat dospělým. Od narození svých dětí hledá cesty, jak informační technologie přibližovat také dětem, a dlouhodobě se věnuje různým didaktickým aktivitám. Výuku informatiky vnímá jako další prostředek, jak děti rozvíjet. Kromě didaktiky informatiky se zajímá také o didaktiku matematiky a rozvoj vzdělávání dětí obecně.

bottom of page