top of page
obalka_INF2.png

VZDĚLÁVÁNÍ

  • Na rok 2023 nabízíme učitelům další semináře, webináře a online kurzy, včetně akreditovaných metodických programů.

  • Aktuální přehled vzdělávacích akcí naleznete ZDE.

Zpětná vazba od účastníků předchozích kurzů:

O autorovi:

Peter studoval informatiku na MFF UK a FEI STU v Bratislavě.
Mnoho let pomáhá vytvářet nové aplikace a součástí jeho práce je i složité systémy jednoduše vysvětlovat dospělým. Od narození svých dětí hledá cesty, jak informační technologie přibližovat také dětem, a dlouhodobě se věnuje různým didaktickým aktivitám. Výuku informatiky vnímá jako další prostředek, jak děti rozvíjet. Kromě didaktiky informatiky se zajímá také o didaktiku matematiky a rozvoj vzdělávání dětí obecně.

Již proběhlo

Metodické semináře vedené autorem prezenčně i on-line

hodinová dotace seminářů: 6 x 45 min.

Vybraná témata z informatiky pro 4. ročník

Nová informatika: Práce se strukturovanými daty na 1. stupni ZŠ

Online kurz
„Piráti, mimozemšťani a pes. A co informatika?“

PROBĚHL PO CELÉ ČR ON-LINE

O čem online kurz byl?

Je nová informatika problém, nebo další příležitost, jak žáky na 1. stupni rozvíjet? Můžeme učit práci s daty, ať v informatice, nebo i matematice tak, abychom učili žáky o datech více přemýšlet? Ukážeme si, jak v rámci příběhů, které žáky motivují, učit témata nové informatiky, jako jsou kódování a modelování, informační systémy nebo digitální technologie.

Seminář i online kurz jsou určeny i pro vyučující, kteří nemají s výukou informatiky zkušenosti.

bottom of page