top of page

Informatika 2

2.png

Typ produktu: hybridní pracovní učebnice

Doporučeno pro: 5. ročník ZŠ

ISBN: 978-80-7489-885-3

Počet stránek: 64 + příloha

Formát: A4

Rok vydání: 2023 (2. vydání)*

Autor: Peter Agh

Schválilo MŠMT: MSMT- 483/2022-6 dne 22. února 2022

Učebnicí provede žáky příběh s mimozemšťany. Druhý díl učebnice rozvíjí základy probírané ve 4. ročníku až na výstupní úroveň požadovanou pro 1. stupeň dle RVP. Součástí učebnice je učivo kódování, modelování, informační systémy, základy bezpečnosti, digitální systémy, technologie a internet, roboti a umělá inteligence.

  • objevitelská cvičení a příběh aktivně zapojují žáky do výuky

  • obtížné informatické myšlenky jsou dětem podávány jednoduše

  • gradace cvičení umožňuje uspokojit potřeby celé třídy

  • jednotlivá cvičení na sebe propracovaným způsobem navazují, výuka je proto efektivnější

  • součástí učebnice jsou i-cvičení, digitální soubory, pracovní listy a aktivity pro výuku a tvorbu digitálního obsahu

  • učebnici lze zkombinovat s libovolným kurzem programování či robotiky, který si škola zvolí

  • e-příručka učitele je k dispozici zdarma a obsahuje řešení a vysvětlení cvičení umožňující, aby témata v učebnici zvládl i učitel, který s informatikou právě začíná

  • učitelům nabízíme i vzdělávání, a to v online i prezenční formě

  • ke stažení jsou k dispozici nové pracovní listy o ochraně zdraví či ochraně zařízení

  • nová zábavná cvičení pro pochopení umělé inteligence

*2. vydání obsahuje navíc nová zábavná cvičení pro pochopení umělé inteligence

Ke stažení

K dispozici jsou i digitální pracovní soubory ve formátu MS Office. Pokud pracujete s jinými aplikacemi, doporučujeme soubory zkonvertovat a pro kontrolu využít jejich PDF verzi.

Příručky učitele v pracovní verzi jsou převzaté z osobních stránek autora učebnic www.nasenovainformatika.com.

bottom of page