top of page

Didaktické principy 

1/5 Oddělené učebnice pro 4. ročník a 5. ročník 

Považujeme za vhodné učit základy informatiky od 4. třídy a témata pak dál opakovat a rozšiřovat. Například téma bezpečnosti je uvedeno ve 4. ročníku a pak dál připomenuto/rozvinuto v 5. ročníku, ale na hlubší úrovni. Téma dat se vyučuje pouze v 5. ročníku.  

2/5 Aktivní práce žáků a důraz na objevování  

Upřednostňujeme zkušenosti před formálním výkladem. Např. kódování – místo postupu „tohle je ASCII tabulka a dle ní zakóduj a dekóduj text“, dáváme žákům i cvičení, kde sami tvoří svůj vlastní systém kódování. 

3/5 Gradovaná cvičení 

Užíváme gradaci, kde je možná a vhodná. Cvičení pak mají více úkolů, od snadných až po obtížné, čímž pokryjeme potřeby širokého spektra žáků. Nečekáme, že každý žák bude řešit všechny úkoly a cvičení, obvykle začne u lehčího a postupuje dál, kam se dostane.  

4/5 Zajímavá a vzájemně provázaná a související cvičení 

Cvičení jsou intelektuálně zajímavá a věkově přiměřená, což bylo i otestováno ve výuce. Tyto učebnice nejsou sbírky cvičení, cvičení jsou vzájemně provázána. Například určité téma či učivo je zavedeno v jednom cvičení a v dalších se postupně rozvíjí 

5/5 Společná práce ve dvojicích či skupinách, práce s motivací a rozvíjení sociálních dovedností a kompetencí 

Většinu cvičení lze dělat a kontrolovat ve dvojicích, některá ve skupinách. Nicméně lze pracovat i individuálně. Předkládané problémy jsou pro žáky uchopitelné, případně podpořené příběhem. Gradace umožňuje, aby různé děti zažily úspěch. Spolupráce, komunikace, vytrvalost řešit i netradiční úkoly. 

bottom of page