top of page

Autor učebnice – RNDr. Peter Agh

Absolvoval studium informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde v roce 2001 ukončil doktorské studium s titulem RNDr., a dále studium aplikované informatiky na Fakultě elektrotechniky a informatiky Slovenské technické univerzity v Bratislavě, kde v roce 2002 ukončil magisterské stadium. V současnosti se věnuje se IT konzultacím a didaktice informatiky. Jako konzultant pracoval v roli business/IT analytika, programátora, projektového manažera a business/IT architekta. V oblasti didaktiky se zapojil do soutěže DIDA-IT pro učitele, organizované v rámci projektu iMyšlení, kde jím vytvořené pracovní materiály byly vybrány mezi tři finalisty. Rovněž se věnoval pilotování učebnice Programujeme

s Emilem pro 3. ročník a byl technickým redaktorem 1. vydání. Kromě informatiky a didaktiky informatiky ho zajímá také didaktika matematiky a vzdělávání vůbec. V současné době se účastní programu Učitel naživo.

Didaktické konzultace – PhDr. Jitka Michnová

Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a absolvovala doktorské studium zaměřené na didaktiku matematiky. Dvacet let vyučovala matematiku na základní škole v Neratovicích. Během své učitelské praxe se účastnila výzkumných projektů v oblasti didaktiky matematiky a přípravy budoucích učitelů. Podílela se i na některých mezinárodních a národních projektech (IIATM, Britská akademie, MUP M). Je certifikovanou lektorkou edukační metody vyučování matematiky orientované na budování schémat (VOBS), spoluautorkou učebnic matematiky pro 1.–5. ročník ZŠ (Hejný a kol.) vydaných Nakladatelstvím Fraus v letech 2007–2011. V současnosti dokončují s Evou Bomerovou poslední díl učebnic nové generace matematiky v konstruktivistickém duchu pro 1. stupeň. Spolupracuje s nadací Pomáháme školám k úspěchu, je součástí unikátního vzdělávacího programu „Učitel naživo“. Jako zkušená lektorka vede od roku 2008 semináře, webináře a otevřené hodiny zaměřené na výuku matematiky dle metody VOBS, podílí se na přípravě a průběhu konferencí a letních škol.

Odborné konzultace – Mgr. Roman Neruda, CSc

Vědecký pracovník působící na Katedře teoretické informatiky a logiky MFF UK a na Ústavu informatiky AV ČR.

Ověření ve výuce

Adéla Sterlyová (ZŠ Chrást), Lenka Pastorová, Andrea Klemencová (ZŠ Veronské náměstí, Praha), Petra Francová (ZŠ Žižkov, Kutná Hora), Magdaléna Barsová (ZŠ Velvary), Iveta Stehlíková Bassyová (ZŠ Curie, Praha), Kateřina Kubrová (ZŠ Curie, Praha)

bottom of page